Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sai phạm tại trung tâm 115
sai pham 115
(TBTCO) - Bị xử lý nặng nhất là dược sĩ Lê Thị Thu Hương, với hình thức kỷ luật là kéo dài thời gian nâng lương thêm 6 tháng và bố trí làm công việc khác. 11 cá nhân khác, trong đó có Ban giám đốc và 7 bác sỹ bị xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm trước Sở Y tế.