Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa SGT
xp
(TBTCO) - Bà Lê Thị Kim Nhung, là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (mã Ck SGT) bị phạt 25 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
stg
(TBTCO) - CtyCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã ck SGT) vừa bị Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) nhắc nhở lần thứ 3 do chậm nộp công bố thông tin báo cáo kiểm toán 2013.
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành một loạt các Quyết định xử phạt đối với các công ty do có những vi phạm về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
(TBTCO) - Cổ phiếu SGT của CtyCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn được giao dịch 15 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa của mỗi ngày giao dịch.