Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tạo thuận lợi cho NNT
Cục trưởng Nguyễn Văn Ninh (đứng giữa)
(TBTCO) - Thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn năm 2011 - 2020, trong nhiều năm qua, ngành Thuế Quảng Ninh đã nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế (NNT).