Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa TCP/VIE/3501
trangtrai1
(TBTCO) - Đây là nguồn vốn chủ yếu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tài trợ cho Dự án “Xây dựng hệ thống giám sát và phân tích chính sách chăn nuôi tại Việt Nam”(TCP/VIE/3501).