Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tháng 9/2013
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 14028/ BTC-NSNN gửi Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí để khắc phục hậu quả thiệt hại do lũ, lũ quét đầu tháng 9/2013, bão số 3, bão số 5, số 6 và các thiên tai khác.
(TBTCO) - Đó là số tiền tổn thất do lũ lụt và lở đất ở bang Colorado, Mỹ trong tháng 9 nhưng không được bồi thường. Lý do được đưa ra là những tài sản tổn thất đều nằm ngoài chương trình Bảo hiểm lũ lụt quốc gia của Mỹ.