Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thanh tra chuyên ngành
KBNN Hải Dương
(TBTCO) - Để quản lý ngân sách ngày càng đảm bảo an toàn, hiệu quả, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương luôn coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và thanh tra chuyên ngành kho bạc; tiến hành xử phạt nhiều vi phạm trong lĩnh vực này; quan trọng hơn là chỉ ra các sai phạm cho các đơn vị...
kbnn đắk nông
(TBTCO) - Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông, trong năm 2019, đơn vị đã thực hiện 5 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 100% kế hoạch đề ra từ đầu năm.
TTKT
(TBTCO) - Năm học 2018 - 2019, Sở Giáo dục Đào tạo (GD- ĐT) Hà Nội đã tổ chức 5 cuộc thanh tra hành chính và 15 cuộc thanh tra chuyên ngành. Công tác thanh tra, kiểm tra (TTKT) đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục.
Thanh tra chuyên ngành kho bạc
(TBTCO) - Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ cho biết, các cuộc thanh tra chuyên ngành kho bạc (TTCNKB) đều được đơn vị tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng định hướng của Bộ Tài chính và KBNN.
TTCN KBNN
(TBTCO) -Thanh tra chuyên ngành (TTCN) kho bạc được triển khai thực hiện từ năm 2016. Từ đó đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hiện và xử lý nhiều sai phạm trong việc chấp hành chế độ chính sách pháp luật của các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS).
thanh tra
(TBTCO) - Từ 1/7/2019 sẽ thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 9 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai và Gia Lai.
TTCN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho thấy, trong năm 2018, toàn hệ thống đã thực hiện 294 cuộc thanh tra chuyên ngành (TTCN), đạt 100% so với kế hoạch.
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong năm 2018, toàn hệ thống đã triển khai 294 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 100% so với kế hoạch và đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.
attp
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.