Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thay đổi cổ phiếu lưu hành
p
(TBTCO) - CtyCP Tổng hợp dịch vụ Dầu khí (mã Ck PET) vừa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Tp.HCM (HSX) về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
tlg
(TBTCO) - Cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi sau khi TLG đã phát hành thành công hơn 3,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2013, nâng giá trị vốn điều lệ của TLG tăng từ hơn 232,9 tỷ đồng lên hơn 267,9 tỷ đồng.