Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thiết bị văn phòng
thiết bị
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.
(TBTCO) - Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng thông báo thầu "Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2014"
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa mời thầu mua sắm máy móc thiết bị văn phòng cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.