Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thiếu niên và Nhi đồng
Tiền tệ
(TBTCO) - Định hướng ngân sách nhà nước năm 2016 sẽ tiếp tục triệt để tiết kiệm, cắt 10% chi thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương so với dự toán năm 2015, trừ các khoản chi cho con người và nhiệm vụ đặc thù.