Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 127/2013/TT-BTC
(TBTCO) - Mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông đối với xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách được tại khu vực I ( TP. Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh) sẽ từ 2 triệu đồng đến 20 triệu đồng.