Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 194/2014/TT-BTC
thông tư 194
(TBTCO) - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư 194/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; tọa đàm sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2007/NĐ-CP, Nghị định 46/2007/NĐ-CP.
nợ phí bảo hiểm
(TBTCO) - Trong cuộc cạnh tranh giành thị phần và tăng doanh thu, không ít doanh nghiệp (DN) bảo hiểm phi nhân thọ đã cho khách hàng nợ phí và từ đó phát sinh nhiều rủi ro, tranh chấp khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.
thông tư 194 quy định chuyên gia tính phí
(TBTCO) - Từ 1/1/2016, DN bảo hiểm phi nhân thọ, DN chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khỏe, chi nhánh nước ngoài sẽ sử dụng chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của DN, đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm.
cắt giảm thủ tục doanh nghiệp bảo hiểm
(TBTCO) - Thời gian DN bảo hiểm thực hiện thủ tục đổi tên DN bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài sẽ giảm từ 21 ngày xuống còn 14 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.