Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 200
v
(TBTCO) - Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Hướng dẫn lập và kiểm tra báo cáo tài chính theo quy định mới năm 2015” với sự tham dự của gần 200 doanh nghiệp và các chuyên gia tài chính.
v
(TBTCO) - Ngày 15/5/2015 tại Hà Nội, Câu lạc bộ “Cộng đồng 1C” tổ chức hội thảo “Hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC”, với sự tham dự của gần 300 khách mời là các thành viên “Cộng đồng 1C”.
kế toán doanh nghiệp
(TBTCO) - Việc rút ngắn khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế sẽ giúp các doanh nghiệp (DN) minh bạch về tài chính hơn nữa, quản trị rủi ro tài chính tốt.
bộ tài chính
(TBTCO) - Hôm nay (2/4), Bộ Tài chính tổ chức tập huấn hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp (DN) và phương pháp lập, trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, thu hút sự tham gia của gần 500 DN.