Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
nha dat thuoc so huu nha nuoc
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 41/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 9 Thông tư 39/2011/TT-BTC về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.