Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư số 35/2013/TT-NHNN.
đá quý
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm rõ việc áp dụng quy định khi xuất khẩu (XK) đá quý và những chứng từ cần xuất trình với cơ quan hải quan khi khai báo.
Thông tư số 35/2013/TT-NHNN.
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã đề xuất như vậy với Ngân hàng Nhà nước, do thực tế rất khó xác định trị giá của kim loại quý, đá quý phải khai báo hải quan của người nhập cảnh, xuất cảnh theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 35/2013/TT-NHNN.