Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thu ngân sách tháng 1/2019
thue hung yen
(TBTCO) - Theo tin từ Cục Thuế Hưng Yên, trong tháng 1/2019, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do đơn vị quản lý đạt hơn 952 tỷ đồng, đạt 10% so dự toán năm 2019, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
cục thuế phú yên
(TBTCO) - Báo cáo của Cục Thuế Quảng Bình, trong tháng 1/2019, đơn vị thu ngân sách đạt 356 tỷ đồng, đạt 9,7% dự toán pháp lệnh, 8% dự toán phấn đấu, tăng 48% (so với thực hiện cùng kỳ năm 2018).
Hải quan đồng nai
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan cho biết, ước thu ngân sách của toàn ngành Hải quan trong tháng 1/2019 đạt 32.500 tỷ đồng, bằng 10,8% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2018 (25.184 tỷ đồng).
DN HP
(TBTCO) - Theo cập nhật của Tổng cục Hải quan, tính đến 29/1, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 5.992 tỷ đồng, đạt hơn 12% so với chỉ tiêu dự toán được giao năm 2019.