Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
tiền
(TBTCO) - Tại Thông tư số 109/2020/TT-BTC về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về cơ chế tạo nguồn để thực hiện tiền lương, trợ cấp trong năm 2021, từ rất nhiều nguồn khác nhau.
info1
(TBTCO) - Trong 5 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đất nước phát triển nhanh và bền vững.
kho bạc
(TBTCO) - Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức, đơn vị trong toàn ngành Tài chính tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 13 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2021.
DS EU
(TBTCO) - Sau 4 tháng triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA), mặc dù thời gian chưa phải dài nhưng cũng đủ để nhìn nhận được những “trái ngọt” từ hiệp định này mang lại.
tuổi nghỉ hưu
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.
Cục Thuế Vĩnh Long tuyên dương tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách thuế năm 2018.
(TBTCVN) - Ngày 16/11/2020, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tuyên dương 88 cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu đã thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2019 nhằm tạo sự lan tỏa, động viên cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh vượt khó khăn, tích cực sản xuất, kinh doanh.
ns1
(TBTCO) - Theo “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội”, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020.
(TBTCO) - Từ nay đến cuối năm, Kho bạc Nhà nước chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ tài chính - ngân sách và dự toán thu, chi năm 2020.
cc
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Chew Mei Ying (Địa chỉ Kuala Lumpur, Malaysia). Quyết định xử phạt nêu rõ, bà Chew Mei Ying bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.