Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thực phẩm tạm nhập tái xuất
Miễn kiểm tra ATTP với thực phẩm tạm nhập tái xuất, miễn thuế
(TBTCO) - Đây là đề nghị của Tổng cục Hải quan đối với Bộ Công thương, bởi thực phẩm nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tạm nhập, tái xuất, nhập khẩu vào các cửa hàng miễn thuế để bán cho hành khách xuất cảnh, không tiêu thụ tại thị trường nội địa.