Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuế nhập khẩu xăng e5
xăng e5
(TBTCO) - Xăng E5 nhập khẩu đang thấp hơn giá bán xăng E5 sản xuất trong nước là 816 đồng/lít, do đó Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan tăng thuế NK từ 5% lên 35%, nhằm tạo chênh lệch giá giữa xăng E5 và xăng khoáng.