Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuế thu nhập doanh nghiệp
Ảnh trang 4
(TBTCVN) - Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận của quý I, quý II lớn, số thuế phát sinh phải nộp lớn, thì doanh nghiệp cần tính toán để tạm nộp số thuế phát sinh đó. Nếu số thuế tạm nộp càng sát số thuế phát sinh, thì doanh nghiệp sẽ không bị xử lý chậm nộp...
doanh-nghiệp-phục-hồi-sau-covid-19.jpg
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn có khoảng 600 doanh nghiệp thuộc đối tượng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, với số tiền khoảng 150 tỷ đồng.
ưu đãi thuế
(TBTCO) - Đã đến lúc các nước thành viên ASEAN cần cùng hợp tác và đồng thuận trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như đặt ra những tiêu chuẩn tối thiểu chung đối với ưu đãi thuế và ưu đãi phi thuế trong khu vực, để hướng tới mục tiêu chung xây dựng một ASEAN bền vững và tự cường.
công ty xổ số
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 83/2020/TT-BTC hướng dẫn việc tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản kinh phí mà công ty xổ số kiến thiết hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động.
nhà ở xã hội
(TBTCO) - Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh nhà ở xã hội được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án; đồng thời hưởng mức thuế suất 5% thuế giá trị gia tăng khi bán, cho thuê, cho thuê mua nhà.
nhà ở xã hội
(TBTCO) - Trước kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế đối với nhà ở xã hội cho thuê, Bộ Tài chính cho biết, hiện đã ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cao nhất và áp dụng thuế giá trị gia tăng ở mức thấp với các dự án đầu tư nhà ở xã hội để bán, cho thuê.
TACN
(TBTCO) - Trường hợp công ty của ông Hoàng Triều sản xuất thức ăn chăn nuôi có chuyển thức ăn đến trang trại chăn nuôi của công ty để tiếp tục quá trình sản xuất thì công ty không phải viết hóa đơn và không phải tính doanh thu tính thu nhập chịu thuế TNDN.
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, hộ kinh doanh, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho phần lớn các doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh.
cá tra
(TBTCO) - Liên quan đến việc cơ quan thuế áp thuế 20% thuế TNDN đối với một số doanh nghiệp thủy sản tại Cà Mau, ông Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín cho rằng, thủy hải sản qua ướp lạnh, chế biến chỉ để bảo quản thì không được ưu đãi thuế TNDN.