Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thưởng tết 2015
thuong tet
(TBTCO) - Kết quả báo cáo của các địa phương qua khảo sát 11.656 doanh nghiệp cho biết 2,287 triệu lao động có tiền thưởng (chiếm 88,4% số doanh nghiệp báo cáo) với mức thưởng bình quân 5,03 triệu đồng, tăng 15% so với 2014.