Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiền euro giả
tien euro gia
(TBTCO) - Ngày 26/11, cảnh sát Italy đã bắt giữ 56 người liên quan đến một nhóm chuyên làm tiền giả ở Napoli và thành phố Caserta lân cận. Nhóm này bị cáo buộc đã tạo ra 90% đồng euro giả trên toàn thế giới.