Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng Công ty Xây dựng Số 1
SHB thuy dien
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa ký kết tài trợ tổng số vốn 1.184 tỷ đồng cho dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Sin 1 (Huyện Đăk R’lấp, Tỉnh Đăk Nông) và dự án Cầu Đồng Nai với 2 đối tác là Công ty CP VRG Đăk Nông và Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1).