Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Các lớp đào tạo, tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật…
(TBTCVN) - Trong năm 2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó nâng cao nhận thức chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định hoạt động của ngành cho cán bộ công chức; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Giao xuồng cao tốc loại DT3 hỗ trợ cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
(TBTCVN) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) đã liên tục xuất kho giá trị hàng nghìn tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân các địa phương kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh ổn định đời sống.
Nhà phao – một trong những giải pháp hữu ích trợ giúp bà con vùng lũ.
(TBTCVN) - Nỗi buồn phủ bóng chính trường khi Quốc hội tiến hành Kỳ họp thứ 10, hai đợt họp là hai lần bắt đầu bằng phút tưởng niệm và Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10, cũng bắt đầu bằng phút tưởng niệm những đồng bào, chiến sĩ vừa qua đời vì thiên tai.
(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, tính đến ngày 2/11, các cục dự trữ nhà nước khu vực đã hoàn thành công tác xuất cấp 5.000 tấn gạo của đợt 1 hỗ trợ cho người dân các tỉnh miền Trung, đảm bảo chất lượng, số lượng và đúng thời gian quy định.
Cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang thực hiện các quy trình bảo quản gạo sau khi nhập kho
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đã đề xuất, kiến nghị cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về đấu thầu nhằm tăng cường ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu khi tham dự thầu cung cấp hàng dự trữ quốc gia nói chung và các gói thầu mua gạo dự trữ quốc gia nói riêng.
bão số 8
(TBTCO) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có Công điện khẩn số 11/CĐ-TCDT yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trở ra phía Bắc triển khai các công việc ứng phó với bão số 8.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước
(TBTCVN) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã giao nhiệm vụ cho các cục DTNN khu vực triển khai xuất cấp ngay hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt.
(TBTCO) - Ngay sau khi nhận được quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 667/QĐ-TCDT giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất khẩn cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh miền Trung.
Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh Nguyễn Thị Phố Giang kiểm tra chất lượng hàng
(TBTCVN) - ­Trong thời gian qua Tổng cục Dự trữ Nhà nước chú trọng công tác xây dựng, nâng cấp hệ thống kho dự trữ.