Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tổng kết
t
(TBTCO) - Sáng 18/3 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”.
Đảng ủy Bộ Tài chính tổng kết công tác Đảng năm 2019
(TBTCO) - Ngày 16/1/2020, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính.
công đoàn bộ tài chính
(TBTCO) - Công đoàn Bộ Tài chính là đơn vị đầu tiên trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam được đổi mầu cờ trong bình xét thi đua năm 2019, là đơn vị có chất lượng hoạt động tốt, đề nghị được nhận cờ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
ban KTTW
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của Ban Kinh tế Trung ương (KTTW) trong công tác thẩm định các đề án quan trọng - là cơ sở để Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trước khi ban hành các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
DATC
(TBTCO) - Năm 2020, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ tập trung hoàn thiện thể chế hoạt động để khắc phục bất cập và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường mua bán nợ, trong đó có sớm trình các cấp ban hành nghị định về cơ chế hoạt động của DATC; Đề án chiến lược kinh doanh...
đảng ủy bộ tài chính
(TBTCO) - Ngày 16/1/2020, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính.
trung ương đoàn
(TBTCO) - Chiều ngày 15/1/2020, tại trụ sở Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn, phong trào thanh niên năm 2019, triển khai chương trình, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
a minh
(TBTCO) - Năm 2019, tổng thu thuế nội địa của TP. Hồ Chí Minh tăng 8,31% so với năm 2018 và đạt 100,38% dự toán. Năm nay, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 5% dự toán.
bộ trưởng đinh tiến dũng
(TBTCO) - Tổng cục Thuế phải phấn đấu thu vượt tối thiểu 5% dự toán; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng; thực hiện có hiệu quả các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ, đảm bảo đến cuối năm 2020 số nợ thuế tối đa không quá 5% trên tổng thu NSNN.