Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tổng quan tháng 4
(TBTCVNO) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 4/2013 tăng 0,02% so với tháng 3/2013, mức tăng thấp hơn so với cùng kỳ tháng 4 một số năm gần đây