Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tổng thu ngân sách 10 tháng 2014
thu ngân sách nhà nước
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tổng thu NSNN tháng 10/2014 ước đạt 76.800 tỷ đồng. Luỹ kế thu NSNN 10 tháng đầu năm 2014 đạt 719.490 tỷ đồng, bằng 91,9% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2013.