Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa top những nước sử dụng nhiều năng lượng nhất
Những quốc gia ngốn năng lượng nhất thế giới
(TBTCO) - Trang Oil Price vừa cống bố danh sách 10 nước sử dụng nhiều năng lượng nhất trên thế giới dựa trên lượng dầu quy đổi tính theo đầu người của các quốc gia này.