Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trần Ngọc Vinh (TP. Hải Phòng)
trần ngọc Vinh
(TBTCO) - “Đề nghị Quốc hội cho ý kiến về Luật biểu tình vào kỳ họp thứ 10 diễn ra vào tháng 10 tới và thông qua vào kỳ họp 11 để luật sớm có hiệu lực ngay trong năm 2016”, đại biểu (ĐB) Trần Ngọc Vinh (TP. Hải Phòng) kiến nghị.