Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trung chuyển ma túy
t
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
luc
(TBTCVN) - Theo đánh giá của Hải quan Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh là địa bàn trung chuyển ma túy từ Trung Quốc vào Việt Nam “nóng” nhất cả nước.