Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trung tâm giống Hươu Việt Nam
trung tâm nghiên cứu giống hươu
(TBTCO) - Vừa qua tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Tổng công ty Khoáng sản thương mại Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khởi công xây Trung tâm giống Hươu Việt Nam.