Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trưởng ban KTTW Nguyễn Văn Bình
NVB
(TBTCO) - Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương năm 2020 và cả chặng đường 5 năm qua có thể khái quát bằng 3 chữ "toàn diện". Đó là, toàn diện về thực hiện chức năng và nhiệm vụ, toàn diện về lĩnh vực, toàn diện về phạm vi.
Ban KTTW
(TBTCO) - Hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương ngày càng toàn diện, chất lượng, hiệu quả và ngày càng khẳng định là cơ quan tham mưu chiến lược quan trọng của Đảng về kinh tế - xã hội.
Trưởng Ban KTTW Nguyễn Văn Bình
(TBTCO) - Ban Kinh tế Trung ương đã có nhiều tham mưu, đóng góp cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế- xã hội.
nguyễn văn bình
(TBTCO) - Thái Bình có lao động dồi dào, chất lượng tương đối cao so với mặt bằng chung cả nước, vì vậy hướng phát triển công nghiệp cần phát huy tối đa, hiệu quả nguồn nhân lực của tỉnh.
Trưởng Ban KTTW
(TBTCO) - Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối doanh nghiệp trung ương 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 663 nghìn tỷ đồng, giảm 17,7%; lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 42 nghìn tỷ đồng, giảm 41,8%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 97,8 nghìn tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm 2019.
Ban KTTW
(TBTCO) - Với tỷ trọng nông nghiệp trong GDP và dân số tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp còn lớn, trước mắt, tỉnh Bến Tre cần quan tâm phát triển nông nghiệp để giải quyết cuộc sống và lao động ở nông thôn.
hà giang
(TBTCO) - Làm việc tại tỉnh Hà Giang, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (KTTW) Nguyễn Văn Bình đề nghị Hà Giang cần phấn đấu trở thành nơi đáng sống, đem lại sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Petrolimex
(TBTCO) - Dự Hội nghị tổng kết năm 2019 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (KTTW) Nguyễn Văn Bình đã đánh giá cao những kết quả tập đoàn đạt được trong năm qua cũng như những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động của tập đoàn.
Bkt
(TBTCO) - Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2017 “Phát huy nội lực, phát triển bền vững” do Ban Kinh tế Trung ương (KTTW) tổ chức ngày 27/6, Trưởng Ban KTTW, Nguyễn Văn Bình cho rằng, cần thẳng thắn nhìn nhận lại mô hình và chất lượng tăng trưởng kinh tế nước ta hiện nay.