Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trường Đại học Phú Xuân
dh phu xuan
(TBTCO) - Trường Đại học Phú Xuân vừa tổ chức một Lễ khai giảng thuộc loại dài nhất, khi diễn ra từ 15h đến 20h ngày 13/10/2019. Tại buổi lễ, hàng chục doanh nghiệp đã cấp học bổng cho sinh viên và nhà trường quyết định sẽ giảm học phí tới 40% mà không giảm chất lượng, do được doanh nghiệp hỗ trợ.