Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa từ 1/8 hát quốc ca trong lễ chào cờ.
hát quốc ca
(TBTCO) - Thành ủy Hà Nội cho biết, hiện nay nhiều cơ quan, đơn vị chưa chú trọng việc tổ chức chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ hai đầu tuần... Vì vậy, ngày 31/7, Thành ủy Hà Nội đã công bố Thông tri số 23/-TT/TU về việc hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ Tổ quốc.