Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tuyên truyền chính sách BHXH
dth
(TBTCO) - Đây là chỉ đạo của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư tại hội thảo “Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị”, ngày 2/10, tại Hà Nội.