Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ứng phó bão Haiyan
Viettel-HaiYan
(TBTCO) - Tổng cộng 10 đội chỉ huy tiền phương, 272 đội ứng cứu thông tin cơ động với hơn 1.000 cán bộ kỹ thuật đã hành quân trong đêm 8/11 đến ứng trực tại vị trí trọng yếu thuộc các tỉnh có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Haiyan.