Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa uỷ ban thường vụ quốc hội
Nợ thuế
(TBTCO) - Chiều 13/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN).
TV32
(TBTCO) - Chiều 12/3, sau khi xem xét, thảo luận, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.
dự thảo luật
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện 3 dự thảo luật.
UCL
(TBTCO) - Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) băn khoăn việc mở rộng đối tượng kiểm toán là người nộp thuế liệu có khả thi.
TV
(TBTCO) - Phiên họp thứ 32 của UBTVQH dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13/3/2019 tại Nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về quy định chức vụ có bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng và một số vấn đề quan trọng khác.
Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quản lý thuế
(TBTCO) - Ngày 20/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi.
QH
(TBTCO) - Vì sao phải nâng tiêu chí dự án trọng điểm quốc gia lên 35.000 tỷ đồng, nên để mức 15.000 tỷ, 20.000 tỷ đồng hay giữ nguyên ở mức 10.000 tỷ đồng… là một trong những nội dung được thảo luận tại phiên họp sáng 21/2 của UBTVQH về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.
BT
(TBTCO) - Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác quản lý thuế và phân cấp thẩm quyền khoanh nợ, xoá nợ thuế là hai nội dung mới được quan tâm tại dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).
quản lý thuế
(TBTCO) - Ngày 21 và 22/2 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến sẽ tiến hành phiên họp thứ 31. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành các nội dung phiên họp.