Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa văn bản 324/UBND-NC
thủ tục hành chính
(TBTCO) - UBND TP.Hà Nội vừa ban hành văn bản 324/UBND-NC yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn khắc phục các thiếu sót và tăng cường thanh tra, kiểm tra việc cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP.