Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa văn bản quy phạm pháp luật tài chính
vụ pháp chế (bộ tài chính) tổng kết
(TBTCO) - Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), ngày 9/1/2019, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn dự và đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2018.
hội nghị pháp chế
(TBTCO) - Vụ Pháp chế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng, thẩm định, rà soát, kiểm tra các văn bản pháp luật tài chính trong kế hoạch cũng như văn bản phát sinh. Tuy nhiên, vụ cần phải làm tốt hơn nữa để các văn bản này phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
bộ tài chính
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 447/QĐ-BTC công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2014.