Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vay vốn xây nhà
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn trả lời công dân, về thắc mắc xung quanh Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Theo nội dụng trả lời của Ngân hàng Nhà nước cho biết