Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính
Nguyễn Viết Lợi
(TBTCO) - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (VCL&CSTC - Bộ Tài chính) sáng 29/6, ông Trương Bá Tuấn - Phó Viện trưởng VCL&CSTC cho biết, đến cuối tháng 8, viện sẽ tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2018.
Xóa nợ thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, doanh nghiệp. Ảnh: T.L
(TBTCVN) - Phần lớn các nước trên thế giới đều có cơ chế để thực hiện việc xóa nợ cho những khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi.
Tính đến ngày 31/12/2017
(TBTCVN) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không có khả năng thu hồi, với số tiền hơn 26.500 tỷ đồng.
kinh tế việt nam
(TBTCVN) - “Với những ưu thế sẵn có cộng với những cam kết về việc xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng từ Chính phủ, đến năm 2020, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt khoảng 3.200 - 3.500 USD/người...”.
Viện CHiến lược và chính sách tài chính
(TBTCVN) - Trong những năm qua, ngành Tài chính đã không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH- HĐH) đất nước.
Chiến lược tài chính đến năm 2020
(TBTCVN) - Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020, ngày 17/4/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch hành động trung hạn của ngành Tài chính (MTAP 2015-2017) tại Quyết định số 704/QĐ-BTC.
Anh3
(TBTCVN) - Mới đây, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính vừa tổ chức hội thảo “Tổng kết một số vấn đề lý luận – Thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016) về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN)”.