Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vòi vĩnh
ptt truong hoa binh
(TBTCO) - Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ thanh tra, tuần tra, kiểm soát có biểu hiện hạn chế về năng lực, thiếu trách nhiệm, dung túng vi phạm, thậm chí tiêu cực, làm trái quy định...
benh vien k
(TBTCO) - Theo tin từ Bộ Y tế, qua tổng kết Đường dây nóng quý I/2015 cho thấy, Bệnh viện K (Hà Nội) là đơn vị có nhiều ý kiến phản ánh tới đường dây nóng nhất với 48 cuộc gọi. Trong đó, chiếm đa số là phản ánh hiện tường tiêu cực vòi vĩnh, đòi hối lộ, tham nhũng.