Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vụ án kinh tế
công danh
(TBTCO) - Trong những năm gần đây, số vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ bị khởi tố, truy tố, xét xử có chiều hướng gia tăng, với giá trị tài sản tham nhũng, thất thoát ngày càng lớn, gây thiệt hại cho Nhà nước.