Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Vụ trưởng Ngô Hữu Lợi
chuyen phi le phi
(TBTCO) - Ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) đã chia sẻ với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam xung quanh việc dư luận cho rằng, hiện đang có tình trạng tồn tại quá nhiều loại phí, lệ phí gây gánh nặng đối với doanh nghiệp và người dân.