Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Xét xử 'đại án' tham nhũng tại Công ty VIFON
dai an vifon
(TBTCO) - Ngày 21/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử “đại án” tham nhũng tại Công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (VIFON). Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 26/11.