Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xóa nợ thuế
tổng cục thuế
(TBTCO) - Chiều 18/8, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn về Nghị quyết 94, Thông tư 69/2020/TT-BTC về xử lý nợ thuế. Hội nghị cũng đã ghi nhận các ý kiến của các cục thuế nhằm hoàn thiện văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.
cục-thuế-phú-yên.jpg
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Phú Yên cho biết, qua rà soát, trên địa bàn tỉnh dự kiến có 1.169 doanh nghiệp và 10.129 hộ kinh doanh thuộc diện được khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội, tổng số tiền thuế nợ được khoanh, được xóa là 128 tỷ đồng.
chi cục thuế phú lương
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội. Theo thông tư này, việc khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế phải được thực hiện theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ.
thue tphcm
(TBTCO) - Qua rà soát, phân loại nợ khó thu của cơ quan thuế, TP. Hồ Chí Minh hiện có 278.158 trường hợp người nộp thuế (NNT) được khoanh nợ và xóa nợ, với tổng số tiền lên đến 8.209 tỷ đồng.
chi cục thuế nam từ liêm
(TBTCO) - Theo dự thảo Thông tư quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, muốn xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với cá nhân, hộ kinh doanh, hộ gia đình, thì tùy thuộc vào cấp quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế sẽ có thủ tục khác nhau.
danh sách nợ thuế
(TBTCO) - Cục Thuế Vĩnh Long vừa công khai thông tin 142 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn còn nợ đọng hơn 222 tỷ đồng tiền thuế, tính đến ngày 29/2/2020.
cục thuế hà nam
(TBTCO) - Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế, năm 2019, Cục Thuế Hà Nam đã thu được hơn 89 tỷ đồng tiền thuế nợ. Trong đó, thu nợ tồn đọng của năm 2018 chuyển sang là 62,9 tỷ đồng, chiếm 43% tổng nợ.
Thuế Hà Tĩnh
(TBTCO) - Với các biện pháp quản lý thu nợ và giảm thiểu nợ đọng thuế, năm 2019 Cục Thuế Hà Tĩnh hạn chế thấp nhất nợ thuế mới phát sinh, đồng thời thu được 1.670 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 3% so với cùng kỳ, làm giảm số tiền nợ thuế đến thời điểm 31/12/2019 còn 338 tỷ đồng.
Xóa nợ thuế: Chỉ xóa nợ tiền phạt và tiền chậm nộp, không xóa nợ gốc
(TBTCO) - Cũng trong chiều ngày 26/11, với 91,30% đại biểu đồng ý, Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách.