Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất sắc đạt danh hiệu
sao khuê
(TBTCO) - 10 sản phẩm và dịch vụ được công nhận Top 10 Sao Khuê 2016 đem lại doanh thu tổng cộng 240 triệu USD, tương đương tới 17% tổng doanh thu của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam.
sk
(TBTCO) - Trong đó, bao gồm 52 sản phẩm phần mềm và 15 dịch vụ công nghệ thông tin xuất sắc đã được vinh danh và công nhận danh hiệu Sao khuê năm 2015.
sao khue
(TBTCO) - 46 sản phẩm phần mềm và 24 dịch vụ công nghệ thông tin xuất sắc đã được vinh danh và công nhận danh hiệu Sao khuê năm 2014, tại lễ tổ chức sáng nay tại Hà Nội.