Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất siêu
Linh kiện
(TBTCO) - 11 tháng năm 2019, kim ngạch XK hàng hóa của Việt Nam đạt 241,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch hàng hóa NK ước tính đạt 232,31 tỷ USD. Như vậy, ước tính chung 11 tháng năm 2019 xuất siêu 9,1 tỷ USD.
Dệt may
(TBTCO) - Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 10/2019 của Việt Nam ước tính nhập siêu 100 triệu USD. Tính chung 10 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 7 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 21,3 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 28,3 tỷ USD.
xk
(TBTCO) - Mặc dù đạt được những kết quả khả quan song trong bức tranh xuất khẩu 8 tháng đầu năm vẫn tồn tại không ít mảng tối và phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian tới.
Linh kiện
(TBTCO) - Cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 3,4 tỷ USD, trong đó riêng tháng 8 xuất siêu 1,7 tỷ USD, kết quả này chủ yếu nhờ đóng góp của nhóm hàng điện thoại và linh kiện xuất khẩu.
lâm sản
(TBTCO) - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nông lâm thủy sản 8 tháng ước tính đạt 47,11 tỷ USD với kim ngạch xuất khẩu đạt 26,6 tỷ USD, tăng 1,6% so với 8 tháng năm 2018. Đáng chú ý, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của nhóm lâm sản chính tiếp tục tăng mạnh (+18,6%).
xuat
(TBTCO) -Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Mexico cho biết ngành nông nghiệp nước này đã xuất siêu 6,2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
tchq
(TBTCO) - Trong nửa đầu tháng 6/2019, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của cả nước chỉ đạt 19,87 tỷ USD, giảm 16,3% (giảm 3,87 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 5. Trong đó, nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng chỉ đạt kim ngạch 12,42 tỷ USD, giảm 17,7% (giảm 2,68 tỷ USD).
Nông lâm sản
(TBTCO) - Theo Bộ NN&PTNT, lũy kế 4 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản (NLS) ước đạt 12,4 tỷ USD, chỉ tương đương so với cùng kỳ, tuy nhiên giá trị xuất siêu của nhóm mặt hàng này vẫn đạt khoảng 2,7 tỷ USD.
Giày dép
(TBTCO) - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa 4 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 156,8 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện ước tính thặng dư 711 triệu USD.