Thứ ba 25/01/2022 14:46 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 22°C
Ninh Bình 23°C
Quảng Ninh 18°C
Thừa Thiên Huế 26°C
TP Hồ Chí Minh 31°C
Đà Nẵng 27°C
VNI: 1,479.58 - 39.87 (2.77%)
KL: 746,504,850 (CP) GT: 22,061,685 (tỷ)
235 59 125 Thỏa thuận
VN30: 1,516.16 - 44.85 (3.05%)
KL: 191,549,000 (CP) GT: 8,373,137 (tỷ)
28 1 1 Thỏa thuận
HNX: 410.23 - 9.47 (2.36%)
KL: 75,957,139 (CP) GT: 2,092,898 (tỷ)
114 177 79 Thỏa thuận
HN30: 731.90 - 27.41 (3.89%)
KL: 30,510,500 (CP) GT: 1,287,942 (tỷ)
11 5 6 Thỏa thuận
UPCOM: 107.80 - 1.10 (1.03%)
KL: 53,820,460 (CP) GT: 1,049,363 (tỷ)
153 663 164 KL liên tục
Sẽ thanh tra và xử nghiêm các sai phạm trong cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Trái phiếu doanh nghiệp: Còn tình trạng doanh nghiệp phát hành ‘vàng thau lẫn lộn’
Chi phí vốn tăng ảnh hưởng tới khả năng trả nợ trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản
Trái phiếu doanh nghiệp: Nhà đầu tư cần xem xét nhiều yếu tố, chứ không chỉ chú trọng vào lãi suất
Nhà đầu tư cần cẩn trọng hơn với trái phiếu doanh nghiệp
1 2 3