Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Trước những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, trong năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, cơ quan thuế đã tiếp nhận 13 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước của 13 doanh nghiệp trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố. Tổng số tiền thuế TTĐB gia hạn thời hạn nộp thuế là hơn 19 nghìn tỷ đồng. Đến ngày 20/12/2020, toàn bộ số tiền thuế TTĐB được gia hạn nêu trên đã được các doanh nghiệp nộp đủ vào ngân sách theo quy định.

Thu ngân sách không bị ảnh hưởng, nhưng những lợi ích từ chính sách mang lại đã thấy rõ. Việc gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB, tại Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ, giúp doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước có thêm nguồn lực tài chính để xoay vòng vốn đầu tư, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp nhiều người lao động duy trì công ăn việc làm trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cùng với đó, năm 2020 thực hiện Nghị định số 70/2020/NĐ-CP, giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020, đã thúc đẩy ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước phát triển trong năm 2020. Có doanh nghiệp sản lượng ô tô bán ra tăng đến hơn 200% so với năm 2019.

Năm 2020, giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.
Năm 2020, giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.
Thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo tờ trình Chính phủ và nghị định của Chính phủ về việc gia hạn thuế TTĐB phải nộp đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo quy định của Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế TTĐB theo tháng và thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Để việc gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB năm 2021 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước và phù hợp với thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính trình Chính phủ dự kiến: gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và tháng 11/2021 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể như sau: Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10/2021 chậm nhất là ngày 20/12/2021. Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 11/2021 chậm nhất là ngày 30/12/2021.

Việc gia hạn áp dụng đối với trường hợp kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn và áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thực hiện kê khai thuế TTĐB riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng tiền thuế

Do đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đánh giá tác động tới thu ngân sách nhà nước, theo Bộ Tài chính, trên cơ sở số liệu thu từ thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước 6 tháng đầu năm là 19.514 tỷ đồng. Trong đó: số thu vào ngân sách tháng 1/2021 (tương ứng với kỳ kê khai thuế TTĐB phát sinh tháng 12/2021) là 5.466 tỷ đồng. Số thu vào ngân sách nhà nước từ tháng 2/2021 đến tháng 6/2021 (tương ứng với kỳ kê khai thuế TTĐB phát sinh từ tháng 1/2021 đến tháng 5/2021) là 14.048 tỷ đồng, bình quân khoảng 2.800 - 3.000 tỷ đồng/tháng và người nộp thuế đã nộp đủ vào ngân sách.

Tuy nhiên, từ thời điểm tháng 7/2021, dịch bùng phát mạnh mẽ tại các địa phương trọng điểm kinh tế, đặc biệt là tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Nam như: Đồng Nai, Bình Dương, Long An... đã tác động đến tình hình kinh tế, xã hội, ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ xe ô tô trong nước. Theo đó, dự báo những tháng tiếp theo bình quân sẽ phát sinh số thu từ thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước khoảng 2.200 tỷ đồng/tháng.

Theo phương án đề xuất gia hạn thuế TTĐB cho xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ kỳ tính thuế tháng 10 đến kỳ tính thuế tháng 11, tổng số thuế TTĐB được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Gửi giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 15/12/2021

Trình tự, thủ tục đề nghị gia hạn: Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB thì thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB chậm nhất là ngày 15/12/2021. Người nộp thuế nộp Giấy đề nghị gia hạn sau ngày 15/12/2021 thì không được gia hạn.

Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn hoặc trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.