Infographics

Thu ngân sách 9 tháng ước đạt hơn 1.223 nghìn tỷ đồng
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng ước đạt hơn 497 tỷ USD
Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt hơn 2.260 nghìn tỷ đồng
Kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2023
Inforgraphics: Vốn FDI vào Việt Nam vượt mốc 20 tỷ USD sau 9 tháng
Giá 10 loại xe ô tô bán chạy trong tháng 8/2023
Khu vực phía Nam đã giải ngân được hơn 701 tỷ đồng
|< < 1 2 3 4 5 > >|